Ayurveda en autisme

03-07-2021

Autisme en Ayurveda

Autisme. We horen en lezen er steeds vaker over. Er zijn de laatste jaren heel wat boeken en wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp verschenen en het lijkt ook wel dat het aantal mensen dat aan autisme lijdt voortdurend stijgt. Betekent dit dat deze stoornis vaker voorkomt vroeger? Dat weten we niet zeker. Het kan ook zijn dat de vele prikkels die zo kenmerkend zijn voor deze moderne tijd vooral bij autisten sneller tot problemen leiden waardoor ze eerder worden gediagnosticeerd.

Kenmerken van autisme

Mensen die met autisme nemen de wereld om hen heen anders waar en denken en handelen daarom ook op een andere manier. Kenmerkend is dat zij omgeving niet zien als één geheel maar als een verzameling losse fragmenten waarin de samenhang ontbreekt. Hierdoor vinden ze het vaak moeilijk om hun ervaringen in een breder kader te plaatsen of er betekenis aan te geven.

Ayurveda en autisme

Vanuit de Ayurveda is er veel onderzoek gedaan naar autisme. In Ayurvedische ziekenhuizen in India heeft men honderden kinderen die aan deze stoornis lijden geanalyseerd en dat heeft tot een aantal conclusies geleid.

Uitgangspunten van de Ayurveda

Binnen de Ayurveda gaat men ervanuit dat lichaam en geest verbonden zijn. De geest beïnvloedt het lichaam en het lichaam beïnvloedt de geest. Dat betekent ook dat je via je lichaam je de geest gezond kunt maken. Op die gedachte is de Ayurvedische geneeskunst gebaseerd.

De oorzaak van autisme

De oorzaak van autisme ligt volgens de Ayurveda bij de zwangerschap en het ontstaan van de mens. Ieder mens ontstaat uit een zaadcel, een eicel, voeding (via de moeder), de atma (de ziel of stemmingen van het individu) en purusha (de geest). Te korten, verstoringen, Trauma's of conflicten tijdens de conceptie en vroege zwangerschap kunnen deze elementen aantasten waardoor er bij het kind-in-wording beschadigingen ontstaan en dat kan weer leiden tot autisme.

De zintuigen, de geest en de ziel

Wanneer een kind geboren wordt, heeft het een lichaam. Dat lichaam is de drager van de zintuigen, de geest en de ziel. De zintuigen zijn de vensters op de buitenwereld maar ook de binnenwereld. Ze zorgen ervoor dat het kind tijdens zijn leven ervaringen op kan doen.

De geest is de harde schijf: de plek waar alle ervaringen verzameld, geordend en opgeslagen worden.

Dit is de plek waar informatie betekenis krijgt en waar de wereld begrepen wordt. De geest is dan ook de adviseur en rechterhand van de ziel.

De ziel is de persoonlijkheid: dat wat wordt gereflecteerd in gedrag, stemmingen en intellect. Maar de ziel omvat ook je levensopdracht.

De drie dosha's

In de Ayurveda onderscheidt men ook drie dosha's of bewegingen: kapha, pitta en vata. Deze bewegingen sturen het hele leven en zijn de pijlers van onze bestaan. Iedere dosha heeft een andere functie in ons lichaam en in onze geest. Je zou kunnen zeggen vata de functie van de zintuigen, kapha de functie van de geest en pitta de functie van de de relatie met de ziel reflecteert:

Bij een gezond mens zijn kapha, pitta en vata in evenwicht en waardoor de zintuigen, de geest en de ziel op de juiste manier samen kunnen werken. Dat wil zeggen dat via de zintuigen (vata) ervaringen op kunnen worden gedaan, dat die ervaringen gekoppeld kunnen worden aan ervaringen uit het verleden (kapha), zodat er ordening en betekenis aan gegeven kan worden (pitta).

Bij mensen met autisme is dat evenwicht echter verstoord, waardoor ze niet de juiste verbanden kunnen leggen. Je zou autisme een tri-dosha verstoring kunnen noemen.

Drie soorten bewustzijn

Daarnaast zegt de Ayurveda ook iets over het bewustzijn. Volgens de Ayurveda heeft de mens drie soorten bewustzijn:

1. Een instinctief bewustzijn: het primitieve, dierlijk bewustzijn dat ons attent maakt op directe gevaren in onze omgeving en ons de biologische kracht geeft om te overleven.

2. Een sociaal bewustzijn: dit bewustzijn maakt ons erop attent dat we niet alleen zijn op de wereld en zorgt ervoor dat we de verbinding met anderen aan willen gaan.

3. Transcendent bewustzijn: dit bewustzijn maakt ons erop attent dat er meer is dan ons lichaam en deze aarde en zorgt ervoor dat we zin en betekenis kunnen ervaren.

Bij autisten is het sociaal bewustzijn minder goed ontwikkeld. Zij hebben moeite om signalen die anderen geven te interpreteren en betekenis te geven. Ook hebben zij moeite om te communiceren, te leren van anderen en hun gedrag aan te passen.

De behandeling van autisme binnen de Ayurveda

Binnen de Ayurveda wil men de geest weer gezond maken via het lichaam. Door het lichaam gezond te maken zal ook de geest meer in evenwicht brengen. Uit onderzoeken in de ziekenhuizen in India is gebleken dat de spijsvertering bij autisten niet goed functioneert.

Eerste fase: reiniging

De behandeling begint altijd met het verwijderen van afvalstoffen of Ama. Doordat de spijsvertering niet goed functioneert wordt voeding onvoldoende getransformeerd en blijven er resten achter in de darmen. Deze resten blokkeren de opname van nieuw voedsel en dienen daarom eerst verwijderd te worden.

Tweede fase: de voedingsgewoonten aanpassen

Wanneer alle afvalstoffen zijn verwijderd kan het lichaam weer gevoed worden. Dat gebeurt met een strikt vegetarisch dieet waarin ook gluten en zuivel zoveel mogelijk vermeden dienen te worden. In plaats daarvan worden glutenvrije granen als rijst, boekweit, gierst, fonio en quinoa voorgeschreven evenals plantaardige eiwitten als bonen, erwten en linzen.

Derde fase: het verhogen van immuniteit

Wanneer het lichaam goed gevoed is, kan men zich gaan richten op de volgende fase: het verhogen van Ojas, of immuniteit. Ojas is één van de drie getransformeerde energieën die voor de ontwikkeling van onze chakra's en de realisatie van het zelf zorgt. Ojas zorgt er niet alleen voor dat we niet ziek worden maar dat ook onze hogere mentale functie worden geordend en versterkt.

En om het helemaal af te ronden: Ayurvedische massage

Om de behandeling helemaal af te ronden zou men nog een Ayurvedische massage kunnen nemen. In India doet men dat dagelijks, zelfs als men niet ziek of autistisch is.

Tot slot: werkt het?

Door mijn werk als Ayurvedisch therapeut heb ik gezien en ervaren hoe zeer lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Ik ben er dan ook meer en meer van overtuigd geraakt dat de geest via het lichaam te genezen is. Gezonde voeding is daarvoor de sleutel.

Lies Ameeuw (c)

www.lies-ameeuw.com