Ayurvedische visie over vaccins

17-06-2020

Vaccineren of niet? Enkele beschouwingen vanuit Ayurvedisch perspectief

Sinds het corona-virus in Europa is opgedoken, wordt er steeds vaker gesproken over een vaccin. Wanneer dat virus beschikbaar zal zijn is nog onduidelijk, maar volgens sommige berichten zou het aan het eind van dit jaar al zover kunnen zijn.

En wat gebeurt er dan? Wie mag zich laten vaccineren? En wat zijn de gevolgen? Weten we wel zeker dat er geen bijwerkingen zijn?

Dit zijn vragen die veel mensen bezighouden en er zijn veel overwegingen om je wel of niet te laten vaccineren. In dit artikel wil je graag laten zien hoe je dit kunt beschouwen vanuit Ayurvedisch perspectief.

Eerst iets over Ayurveda

Ayurveda staat bij veel mensen bekend als een geneeswijze. Minder bekend is dat het ook een levens - en denkwijze is. 'Ayur' betekent 'Leven' en 'Veda' betekent weten. Ayurveda betekent dus letterlijk: weten hoe je moet leven. Het doel daarbij is niet alleen om gezond te worden maar vooral om gelukkig te zijn.

Bij dat gelukkig zijn gaat het niet om materiele zaken, maar vooral om een staat van zijn. Om levenskwaliteit, een innerlijke staat, bewustzijn en zelfrealisatie. Eén van de oudste meesters van de Ayurveda, Characa, zegt daarover:

Deze wie niet bedroeft zijn over fysieke en mentale stoornissen. Wie vervult is van jong zijn, enthousiasme, kracht, afwisseling, reputatie, menselijkheid, moed, kennis van kunst en wetenschap, zintuiglijkheid, voorwerpen van de zintuigen, mogelijkheden van de zintuigen, rijk is aan luxe dingen voor het plezier, wie volbrengt wat hij wil en beweegt zoals hij is , hebben een gelukkig leven, anderen niet.

Vrij vertaald zegt hij hiermee dat niet iedereen hetzelfde is en dat geen enkel lijf of brein perfect is. De ene persoon is wat meer rationeel, de ander is meer een gevoelsmens. Het ene lijf is wat meer flexibel, het andere lijf wat meer stijf. Maar al deze verschillen hoeven je niet te belemmeren om gezond en gelukkig te worden. Gezondheid en geluk gaan namelijk samen met verschillende fysieke, emotionele en mentale kwaliteiten. Wanneer je een grote nieuwsgierigheid hebt, leergierig bent en bereid bent om te ontdekken en te onderzoeken en het leven met al je zintuigen durft te ervaren, dan zal je gezond en gelukkig worden. Genieten van het leven, de dingen doen die je graag doet, je missie volgen en volbrengen, je vrij voelen en je vrij kunnen bewegen. Als je dat kunt doen heb je jezelf gerealiseerd en voel je je gelukkig.

Een andere Indiase geleerde, Sushruta, heeft ook iets over gezondheid gezegd:

Zij die goed in hun lijf zitten, goed belichaamd zijn, wiens dosha's in overeenstemming zijn met hun constitutie, die een goede spijsvertering hebben, een goede eliminatie, welgevormde weefsels, en een goede werking van hun 13 vuren. Zij die een goede verbinding hebben met hun lichaam, hun zintuigen, hun geest en ziel hebben een gezonde uitstraling en zijn gezond en gelukkig.

Volgens Characa staat Ayur niet alleen voor 'leven' maar ook voor verbinding. Verbinding tussen het lichaam, de zintuigen, de geest, de ziel en purusha (het universeel bewustzijn). Alles in het universum heeft dat bewustzijn: de planeet waarop wij leven, de vruchtbare aarde waar we in kweken, de rotsen, planten, bomen, dieren, insecten, en ook wij als mens.

Ayur staat ook voor 'jitva', dat wat de verbinding tussen het lichaam, de geest, de ziel en het bewustzijn in stand houdt en voor 'dhari' dat wat ons beschermt tegen verrotting waaronder onze immuniteit.

Hoe realiseer je gezondheid volgens de Ayurveda?

Het uitgangspunt bij de Ayurveda is dat alle materie in het universum uit vijf verschillende elementen is opgebouwd: ether, lucht, vuur, water en aarde. Ook wij mensen zijn uit deze vijf elementen opgebouwd. Daarnaast zijn er drie bewegingen die het leven sturen: de kapha (stilstaande of niet-beweging), de pitta (de transformerende of veranderende beweging) en de vata (de verplaatsende of echte beweging). Deze bewegingen worden dosha's genoemd.

Gezondheid ontstaat als deze drie dosha's in evenwicht zijn en in overeenstemming met je ware natuur. Voeding speelt daarbij een belangrijke rol. De elementen waaruit de voeding is opgebouwd kunnen de verschillende dosha's versterken of juist verzwakken. Maar voordat dit gebeurt moeten die elementen uit de voeding worden vrijgemaakt en worden getransformeerd tot een verfijnde energie die door de weefsels van ons lichaam en de dosha's kan worden opgenomen.

Het transformatie-proces: de 13 vuren

Het transformeren van voedsel tot uiteindelijk verfijnde energie gebeurt in onder andere in ons spijsverteringsysteem. In het spijsverteringsysteem worden drie processen onderscheiden. Ieder proces voltrekt zich op een andere locatie in het lichaam: de mond, de maag en de dikke darm.

Tijdens die drie processen worden de vijf elementen uit het voedsel vrijgemaakt en gescheiden van ballaststoffen. De ballaststoffen worden uitgescheiden en de voedingsstoffen gaan door naar onze lever waar ze nog verder worden getransformeerd en via ons bloed terecht komen bij onze weefsels.

De weefsels zijn de verpakking van ons lichaam. Het omvat onze dosha's, onze zintuigen, onze geest, onze ziel, onze bewustzijn en houden al deze elementen bij elkaar. Zonder onze weefsels zouden we geen vorm krijgen, geen individu zijn en onszelf niet kunnen realiseren. Onze weefsels houden het leven in stand.

Daarnaast zijn onze weefsels verantwoordelijk voor onze immuniteit. Hoe gezonder onze weefsels, hoe groter onze geneeskracht. En die geneeskracht zorgt er weer voor dat we ons lichaam niet wordt afgebroken.

De zeven weefsels

In de Ayurveda onderscheidt men zeven weefselgroepen die overeenkomen met zeven verschillende weefselvuren. De groepen zijn zo gerangschikt dat ze als het ware steeds dieper in het lichaam te vinden zijn.

 • Rasa of het bloedplasma

Nadat het voedsel door het spijsverteringsysteem is getransformeerd, ontstaat er als eerste 'Aharras' of bloedvloeistof. Aharras of Rasa is verantwoordelijk voor de bevochtiging van onze weefsels, de kwaliteit van de huid en de transport van onze hormonen.

 • Rakta of rode bloedcellen

Rakta zijn losse rode bloedcellen die circuleren in ons bloed. Ze geven het bloed kleur, ondersteunen onze energiehuishouding en beïnvloeden onze algemene vitaliteit.

 • Mamsa of spierweefsel

Mamsa is het eerste van de weefsels dat vast en tastbaar is. Binnen het spierweefsel onderscheidt men vier verschillende groepen, elk met een eigen functie. Het skeletweefsel zorgt ervoor dat we kunnen bewegen, het orgaanweefsel zorgt ervoor dat de fysiologische processen in ons lichaam doorgaan, de hartspier zorgt voor het rondpompen van ons bloed, en onze huid beschermt ons voor invloeden van buitenaf.

 • Medha of het vetweefsel

Het vetweefsel beschermt onze organen en isoleert het lichaam zodat we lichaamswarmte kunnen vasthouden

 • Asthi of botten

Asthi staat voor de harde delen van ons lichaam: onze botten, schedel, tanden etc. Het beschermt o.a onze hersenen en zenuwstelsel

 • Majja of zenuwweefsel

Majja omvat ons hele zenuwstelsel inclusief onze hersenen. Het zorgt ervoor dat prikkels en informatie die we via onze zintuigen binnenkrijgen door ons lichaam worden getransporteerd.et Het zo

 • Sukra of hormonaal weefsel

Sukra omvat onze hypofyse en epifyse, onze hormonale klieren en zorgt voor de productie van hormonen, waardoor we vruchtbaar zijn.

Drie voedingssystemen

Om onze weefsels te kunnen voeden, beschikken we over drie spijsverteringssystemen die samen gaan met 3 voedingssystemen.

 • Jaghar Agni & Het pikken van de duiven

Jaghar agni vormt het overkoepelende spijsverteringsvuur. Het zorgt voor de eerste vertering. Een deel van het verteerde voedsel gaat meteen naar je lichaam, waar het kan worden opgenomen. Een ander deel wordt naar de lever getransporteerd.

 • Butha Agni & Water irrigatie

Het verteerde voedsel dat de lever ontvangt, wordt daar nog verder omgezet en vervolgens doorgegeven aan het bloed. Dat bloedplasma en rode bloedcellen bewegen zich door het lichaam, voedt en bevochtigt de weefsels en behoudt ons zo voor uitdroging en veroudering.

 • Sapta dathu & milk to curd

De voeding dat aan ons bloedplasma is toegevoegd, wordt naar onze weefsels getransporteerd. Daarbij gaat het eerst naar Rakta oftewel onze rode bloedcellen. Die rode bloedcellen nemen de voeding die ze nodig hebben en transformeren wat over blijft naar een verfijndere vorm van energie. Dit wordt vervolgens doorgestuurd naar Mamsa, onze spierweefsel waar vervolgens hetzelfde gebeurt. En zo gaat die verfijning verder totdat het Sukra dhatu of ons hormonaal weefsel heeft bereikt.

Op het moment dat het voedsel ons hormonaal weefsel bereikt is het zo vaak verfijnd dat het vrijwel geen fysieke vorm meer heeft maar alleen nog bestaat uit energie. Het nieuwe product die daaruit ontstaat is getransformeerde energie is Ojas.

Ojas

Dankzij ojas worden levende wezens gevoed. Zonder ojas bestaat het leven niet. Ojas is reeds bij de vorming van het embryo aanwezig. Het is de voedende vloeistof van het embryo en is al in het hart aanwezig tijdens de beginfase van het embryo. Verlies van ojas betekent verlies van het leven zelf. Ze houdt het leven in stand en is in het hart gelegen. Ze vormt de kern van alle weefselelementen. De werking van ojas manifesteert zich dankzij de bloedcirculatie en rasa. En zijn daarmee heel belangrijk voor onze gezondheid, de verbinding tussen lichaam en geest. Characa

ER zijn 2 soorten Ojas. Ojas ontstaat door volledige omzetting van onze voeding door onze spijsvertering. En de Ojas die we in de baarmoeder van onze moeder. Zodra we geboren zijn maken we het zelf aan. De werking van Ojas op ons systeem lijkt wel op dat van de bijnieren. Ojas zorgt ervoor dat we een goede uitstraling hebben, dat we geïnspireerd zijn en dat we daadkrachtig en energiek in het leven staat. Het helpt ons om dingen te volbrengen.

Daarnaast staat Ojas borg voor onze immuniteit, of liever gezegd: de intelligentie van ons immuunsysteem. Daar waar de weefsels verantwoordelijk zijn voor fysieke immuniteit, zorgt Ojas vooral voor onze geestelijke weerbaarheid.

Zodra Ojas door Sukra dhatu is gevormd, wordt het naar onze hart getransporteerd. Ons hart is de plek waar onze ziel en het purusha, het universeel bewustzijn zetelt. De grootste kracht van Ojas is dat het ervoor zorgt dat we in verbinding komen met onze ziel, met purusha, het universeel bewust zijn en onze bestemming en levensmissie.

Dankzij Ojas weten we wat we te doen hebben op aarde en kunnen we het onderscheid maken tussen het satvisch (zuiver bewustzijn) en Rajas (beheerten), Tammas (onwetendheid). Ojas helpt ons om helder te denken, helder te voelen, helder waar te nemen. Het zorgt ervoor dat we onderscheid kunnen maken.

Ojas versterkt onze intelligentie en vermogen om tot inzicht en een doorbraak te komen. Dankzij Ojas kunnen we verbanden leggen tussen verschillende ervaringen die we hebben gehad en systematische patronen herkennen. Ojas zorgt er ook voor dat we het leven in verschillende dimensies kunnen ervaren. Het leven is immers niet alleen materieel, maar bestaat ook uit andere frequenties die je kunt ervaren met je intuïtie, je gevoel, beelden en subtiele zintuiglijke gewaarwording.

Wanneer je hart en ziel goed gevoed zijn met Ojas, wordt de verbinding met Purusha, het universeel bewustzijn, versterkt. Het zorgt ervoor dat we toegang hebben tot transpersoonlijke ervaringen en transcendentie. Dat we toegang hebben tot het eeuwige leven dat voorbij gaat aan de vergankelijkheid en zichtbaarheid van de natuur.

Waardoor kan Ojas verstoord worden?

Wanneer er tijdens het transformatieproces van voedsel iets niet goed gaat, worden de weefsels en daarmee Ojas onvoldoende of op een verkeerde manier gevoed. Een gebrek aan Ojas ontstaat vooral als er verstoringen zijn in dat systeem.

· Verstoringen in de dosha's

Dosha's staan voor de drie bewegingen die het leven sturen: kapha, vata en pitta. Wanneer de dosha's uit evenwicht zijn en bijvoorbeeld teveel droogte, hitte of slijm bevatten, gaan ze overlopen. Het teveel aan stoffen sijpelt op die manier in ons spijsverteringsysteem door en bereikt uiteindelijk onze weefsels. De weefsels zullen minder goed worden gevoed en ook minder goed functioneren, waardoor uiteindelijk ook Ojas onvoldoende kan gevormd worden.

Het gevolg is dat onze immuniteit verzwakt, dat we heftige emoties ervaren zoals angst, boosheid en apathie. Ons vermogen om een helder onderscheid te kunnen maken wordt minder, en ook tal van mentale aandoeningen kunnen door een gebrekkige Ojas ontstaan.

· Ama

Wanneer ons spijsverteringssysteem niet goed functioneert wordt ons voedsel maar gedeeltelijk of niet op de juiste manier getransformeerd. Dat half verteerde voedsel wordt als afvalstof in ons lichaam opgeslagen. Dat betekent dat niet alleen dat onze cellen en weefsels niet gevoed kunnen worden, maar dat ook giftige stoffen ontvangen. Daardoor worden de weefsels ziek.

Ama veroorzaakt op die manier een groot scala aan chronische en fatale aandoeningen, zoals bijvoorbeeld ontstekingsreuma, kanker, aderverkalking. Bovendien zijn deze afvalstoffen Tamas van aard, wat betekent dat ze onze bewustzijn blokkeren. Ook dat veroorzaakt allerlei aandoeningen (zoals bijvoorbeeld depressies) en deze zijn vaak moeilijker te behandelen dan aandoeningen die het volg zijn van een dosha verstoring.

Gelukkig is er ook goed nieuws: als je het juiste voedingspatroon en een juiste levensstijl hanteert, kan Ama uit het lichaam verwijderd worden.

· Krimi

Verstoringen in de dosha's en afvalstoffen bedreigen onze fysieke en mentale gezondheid van binnenuit. Daarnaast zijn er ook invloeden van buitenaf die onze gezondheid in gevaar kunnen brengen. Voorbeelden daar van zijn de groep van wormen, schimmels, bacteriën en virussen, oftewel de krimi

Wanneer het lichaam gezond is en voldoende immuniteit heeft, zal het zelfstandig de krimi kunnen bestrijden. Bijvoorbeeld door de lichaamstemperatuur te verhogen ('koorts') en het lichaam te doen zweten. Daarmee wordt er een proces van ontgiftiging op gang gebracht waarbij de krimi worden verwijderd. Zo'n proces werkt louterend, ook voor het bewustzijn. Veel mensen die dit hebben doorstaan ervaren dat ze fysiek, mentaal en spiritueel zijn gegroeid. (Dat geldt overigens voor alle ziekteprocessen, ook als deze zijn ontstaan door verstoorde dosha's, ama's of zelfs een ongeluk).

Wanneer de krimi's te lang in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld omdat je de verkeerde behandeling hebt gekozen of er te laat mee bent gestart, ontstaat er neurologische schade en tal van chronische aandoeningen. Een ander gevolg is dat de Ojas sterk verminderd wordt.

De Ayurveda biedt een groot aanbod aan antivirale en antibacteriële middelen, zoals planten en middelen waarmee schimmels worden bestreden. De werking daarvan is wetenschappelijk aangetoond, zoals op de website van Pubmed is te lezen.

Maar ook in het Westen zijn veel antivirale en antibacteriële middelen beschikbaar.

· Visha

Visha zijn gifstoffen die vooral in het oude India door beten van slangen, spinnen en honden op de mens werden overgedragen. De Ayurveda biedt inmiddels meerdere behandelingen waarin de gevolgen van de beten en gifstoffen goed zijn te bestrijden.

Tot de visha behoren tegenwoordig ook de gifstoffen die aan pesticiden en vaccins zijn toegevoegd.

Even terug naar de vraag: vaccineren of niet?

Nu ik heb uitgelegd hoe gezondheid volgens de Ayurveda wordt gerealiseerd, kom ik terug bij de vraag: vaccineren of niet? Wanneer je weet wat erin een vaccin zit, dan kan je je voorstellen dat dit vanuit Ayurvedisch perspectief sterk af te raden is. Laten we daarvoor eerst eens kijken hoe een vaccin eruit ziet.

(Kijk voor meer informatie op https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wat-zit-er-in)

Wat zit er in een vaccin?

 • Zware metalen zoals bijvoorbeeld kwik en aluminium.

Metalen die ongezuiverd zijn, zijn zeer giftig voor ons lichaam. Ayurveda heeft de een methode om metalen te zuiveren, zodat ze niet langer giftig zijn, maar juist medicinaal werken. Deze wetenschap noemt men Rasasastra.

Juist door deze kennis van het zuiveren van zware metalen, is men in de Ayurveda er zeer van bewust hoe schadelijk ongezuiverde metalen zijn. Bovendien laat de Ayurveda zien dat zware metalen zich via het 'milk to curd' systeem razendsnel door zeven weefsels heen verspreiden. Met name kwik bereikt de sukradhatu, het hormonaal stelsel binnen zeer korte tijd, minder dan 24 uur.

Hierdoor wordt de aanmaak van Ojas zwaar aangetast,

 • Geaborteerde foetussen en humane embryocellen

In het verleden kregen met name in Groot-Britannië koeien diermeel waarin onder andere resten van koeien en andere dieren zoals schapen waren verwerkt. Als gevolg daarvan ontstond een landelijke epidemie van BSE of gekkekoeienziekte.

Deze gebeurtenis laat zien hoe schadelijk het is wanneer mensen of dieren hun eigen soort consumeren of in hun eigen lichaam krijgen. Je zou dit ook kannibalisme kunnen noemen.

Kannibalisme veroorzaakt de ziekte Kuru. Deze ziekte heeft als gevolg dat het zenuwstelsel beschadigd raakt en degenereert. Er ontstaat verlies van coördinatie en controle over de spierbewegingen. Men krijgt problemen met de spraak (zo gaat men bijvoorbeeld stotteren) en met het slikken. Op mentaal vlak leidt kuru tot emotionele instabiliteit, depressie en ongecontroleerd lachen. Uiteindelijk leidt de ziekte vrijwel altijd tot een snelle dood.

 • Chemische stoffen

Chemische stoffen zijn giftig voor het lichaam en beschadigen de nieren, de lever, de hersenen en het zenuwstelsel.

De gevolgen van vaccinaties

Wanneer we wereldwijd naar de bijwerkingen van vaccinaties kijken, dan zie we dat ze fysieke en mentale aandoeningen kunnen veroorzaken. Ze leiden tot een verminderde immuniteit, meer ziekte, gevoeligheid voor stress, overgevoeligheid, hyperkinesie, gedragsproblemen, leerproblemen, psychische aandoeningen, autisme, agressie, nervositeit, epilepsie, ADHD, de dood.

De grootste oorzaak van ziekte is volgens Characa: onwetendheid of pragyaparad. Het niet erkennen, niet zien of willen begrijpen hoe het leven in elkaar steekt en de natuur daarin zijn werk doet. De natuur heeft een eigen wijsheid die ons kan helpen als we die willen volgen.

Ojas ondersteunt onze immuniteit, maar in een vaccin zit niets dat de natuurlijke weerstand van onze weefsels ondersteunt, niets dat de vorming van Ojas bevorderd. Niets dat de verbinding met onze ziel bevordert, niets dat ons helpt om een vrij mens te zijn. Op die manier vormen vaccins een bedreiging voor de vorming Ojas en ons mens zijn.

Wanneer we de connectie met onze ziel verliezen, worden we gevoelloze robots of kloons. Hoe ons leven er dan uit gaat zien, laten de talloze science fiction boeken en films zien die er verschenen zijn. We zijn dan afgesneden van de natuur, onze medemensen, onze integriteit.

Mijn vrees is dat we dan het geluk niet meer zullen kennen en onze menselijkheid kwijt zullen raken. Dat we niet meer zullen kunnen genieten van wat echt mooi is. Dat we de missie van onze ziel niet meer kunnen volbrengen. Dat we niet meer kunnen vanuit onze diepste staat van zijn en dat we ons uiteindelijk niet meer zullen kunnen herinneren hoe het is om echt mens te zijn.

Ohm shanti

Lies Ameeuw

www.lies-ameeuw.com

Referenties;

Cahraca Samhita

www.vaccinatieschade.be

www.vaccinvrij.nl

Lies Ameeuw: "Ayurveda vanuit het hart" Houtekiet, 2015

Lies Ameeuw: "Ayurvedisch kookboek". Standaard Uitgeverij, 2015