Je intuïtie verfijnen met Ayurveda, 7 tips.

30-03-2021


Ayurveda is een denk- en geneeswijze die meer dan 5000 jaar is ontstaan in India: het land van oude tradities, cultuur en spiritualiteit. Eeuwen geleden werd de Ayurvedische kennis vastgelegd in geschriften maar voor die tijd werd de kennis vooral doorgegeven door meditatie en spirituele overdracht.

Niet vreemd dat, om de Ayurveda echt te kunnen begrijpen, mentale kennis niet voldoende is. Wanneer je deze denk- en geneeswijze diepgaand wilt doorgronden, moet je ook gebruik maken van je intuïtie. Je kunt een cliënt wel observeren en logische conclusies trekken uit dat wat je waarneemt, maar daarmee ga je voorbij aan het grotere verband en kom je niet achter de werkelijke dieper liggende oorzaken van zijn klachten.

De oude Indische geleerde Characa schreef niet voor iets:

De kennis van Ayurveda is te vergelijken met een licht. Licht heeft als doel om iets te verhelderen en kan via het oog de eigen mentale vermogens doen opklaren, zodat men helder kan zien. Artsen die zowel kennis hebben van de theorie en in staat zijn hun intuïtie aan te boren, maken geen fouten bij de behandeling van hun patiënt.

Satva: de toegangspoort naar je intuïtie

De Ayurveda is een holistische denk- en geneeswijze. Dit betekent dat men lichaam, geest en ziel beschouwt als één geheel. Een lichamelijk ongemak kan de ziel uit evenwicht brengen en een onrustige ziel kan fysieke klachten veroorzaken.

Voeding, levensstijl, emoties en rituelen hebben daardoor allemaal invloed op zowel de fysieke en de geestelijke staat van zijn. Volgens het gedachtengoed van de Ayurveda hebben al deze elementen ook een geestelijke kwaliteit die een bepaalde uitwerking heeft op het bewustzijn:

  • Rajas staat voor dat wat onze begeerte aanwakkert en weghoudt van zuiver handelen

  • Tamas staat voor dat wat ons onbewust en onwetend houdt

  • Satva staat voor dat wat bewust en zuiver is

Satva, oftewel het zuivere bewustzijn, is de poort naar onze spirituele laag en geeft ons toegang tot onze intuïtieve bron.

7 tips om je intuïtie te versterken


  1. Voeding

Ook voeding heeft een geestelijke kwaliteit die rajas, tamas of satvisch van aard kan zijn.

Rajas zijn de voedingsmiddelen die onze eetlust aanwakkeren en onze smaakpapillen prikkelen. Je kunt dan denken aan hete specerijen, (te veel) zout, koffie en zwarte thee, cola, teveel vlees en alcohol. Wanneer je te veel voedingsmiddelen eet die rajas van aard zijn, raak je snel overweldigd door de zintuigelijke prikkels die je binnenkrijgt en verward door dat wat je waarneemt. Het zorgt ervoor dat je de zaken niet meer helder kunt onderscheiden.

Tamas zijn de voedingsmiddelen waarin geen levensenergie meer zit. Je kunt denken aan voedsel dat niet meer vers is, of uit de diepvries of uit een blik komt. Vlees en vis zijn dode voeding en ook look en eieren doen het bewustzijn geen goed. Tamas maakt dat je te weinig openstaat voor prikkels en zo te weinig informatie binnen krijgt.

Satvisch zijn de voedingsmiddelen die op een integere en zuivere wijze zijn geproduceerd. Voedingsmiddelen die vegetarisch en biologisch zijn, zoals volle granen, plantaardige eiwitten, goede vetten en specerijen. Satvische voeding houdt je bij de kern en zorgt ervoor dat je geest helder is. Je kunt met behulp van je zintuigen helder waarnemen en dat wat je waarneemt op een zuivere manier boordelen.


  1. Vata


Satvische voeding helpt je ook om je dosha's in balans te houden. Dosha's zijn een ander kernbegrip uit de Ayurveda en staat voor de drie bewegingen die het leven sturen: de echte beweging oftewel vata, de niet-beweging oftewel kapha en de transformerende beweging oftewel pitta.

Wanneer de dosha's uit evenwicht zijn, met name de vata dosha, dan ontstaat er ongemak. De vata dosha staat voor de bewegingen in je lijf en in je zenuwstelsel en wanneer deze beweging te actief zijn, kunnen deze je flink in de war brengen. Je voelt je onrustig en blijft maar denken en piekeren. Je aandacht is vooral gericht op de buitenwereld en je verliest je snel in wereldse begoochelingen.

Wanneer je vata in balans is, ontstaat er rust en ruimte om je aandacht naar binnen te keren. Je gebruikt je vijf zintuigen om je innerlijke wereld te observeren en dat is de basis van je intuïtie.

Je kunt je vata dosha in balans houden door vata verlagende, satvische voeding te eten. Dat betekent dat je drie keer per dag een maaltijd neemt die warm bereid is en waarin voldoende granen, plantaardige eiwitten en vetten zijn verwerkt. Daarnaast kan je specerijen gebruiken die de vata verlagen. Je kunt dan denken aan schermbloemigen zoals venkelzaad, komijn, asafoetida en gember.

Ayurvedische middelen om je vata dosha in balans te houden zijn dashamaoolaristha, tulsie, guduchie en aswaganda. Deze middelen helpen je om gegrond te blijven geven rust.


  1. Levensstijl

Naast een zuiver voedingspatroon kan ook een zuivere levensstijl je intuïtie versterken. Een satvisch of zuivere levensstijl begin al bij het opstaan. Zorg dat je op tijd uit bed gaat, het liefst voor zeven uur, zodat je lichaam en je bewustzijn de tijd krijgt om volledig te ontwaken. Het zorgt er ook voor dat je de tijd hebt om een frisse douche te nemen, een ochtendwandeling te maken of een aantal yogaoefeningen te doen.

Yoga is een uitstekende manier om je dag te beginnen. Het brengt je geest tot rust en doet je landen in je lichaam. Daarnaast adem je via de zuurstof ook prana of levensenergie in.

Na de beweging kan je starten met een warm ontbijt. 's Middags is je spijsvertering het meest actief en daarom is het belangrijk om dan de warme hoofdmaaltijd te nemen. Op die manier zorg je ervoor dat alle voedingsmiddelen optimaal kunnen worden omgezet tot lichaamseigen stoffen die in de cellen en weefsels kunnen worden opgenomen. Zo voorkom je ook dat er afvalstoffen ontstaan die je lichaam vervuilen en je bewustzijn vertroebelen. Dat heeft een negatief effect op je intuïtie.

Een satvische levensstijl houdt ook in dat je 's avonds op tijd naar bed gaat. Ook binnen de Ayurveda tellen de uren voor middernacht daarbij dubbel. Wanneer je op tijd naar bed gaat, slaap je dieper en dat is belangrijk om de vata onder controle te houden en belichaamd te blijven. Door de diepere slaap beland je ook in de droomfase waarin je je ervaringen kunt verwerken. En soms krijg je ook intuïtieve dromen.

Daarnaast is het belangrijk dat je je omgeving zuiver houdt. Zorg ervoor dat je huis schoon en opgeruimd is, dat je jezelf goed verzorgt, dat je voldoende contact heb met de natuur en dat je zelf je groenten kweekt en kookt. Wees ook kritisch in je contacten en ga alleen om met mensen die zuiver en positief zijn. Ga ook bewust en correct met je contacten en je afspraken om.

  1. Verbinding met je hart

In de Ayurvedische denkwijze is het hart meer dan een fysiek orgaan. Het is de plek je emoties zich kunnen uitzuiveren en waar je tot inzicht komt. Het hart is de zetel van purusha de ziel en het satvich bewustzijn vind je volgens de Ayurveda dan ook eerder in het hart dan in je brein. Het hart vormt de verbinding met de ziel en dat is ook de reden waarom sommige geleerden het hartbewustzijn als het hoger bewustzijn aanduiden. Ook uit nieuw wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat het bewustzijn en een aantal aspecten van het intellect zich in het hart bevinden.

Wanneer je in verbinding staat met je hart, kan het als fungeren als een instrument waarmee je informatie op een andere, zuivere manier verwerkt. Bij de meeste mensen komt die informatie via de vijf zintuigen het brein binnen waarna erover wordt nagedacht. Dat is zeker niet verkeerd, maar je laat daarbij wel mogelijkheden liggen. Mensen die goed verbonden zijn met hun hart, kunnen de informatie sneller verwerken en vanuit en hogere en breder bewustzijn beschouwen. Zij zijn ook beter in staat om vanuit negatieve emoties terug te keren naar een neutrale staat van zijn. Hartsverbinding of hartbewustzijn brengt je bij een hoger, universeel en helder weten. Wanneer je je intuïtie wilt ontwikkelen is het dan ook belangrijk dat je leert voelen, luisteren en ervaren met je hart.

De verbinding met je hart kan je creëren en versterken door aandacht te schenken aan je lijf. Zorg ervoor dat je goed in je lijf zit en dat je leert voelen en luisteren naar dat wat je hart je ingeeft.

Ben je ergens onzeker over of heb je een vraag? Zorg er dan voor dat je stil en rustig wordt en leg je handen op je hart. Voel en luister.

Om je hartverbinding te versterken kan je af en toe ook de plant gebruiken waarmee Boeddha op heel veel tanka's staat afgebeeld: Arjunaristha. Op de tanka's houdt Boeddha deze plant in zijn hand en geeft daarmee aan symbolisch weer dat dit het hart gezond en sterk houdt.


  1. Kruiden voor het bewustzijn

Om intuïtieve inzichten te kunnen ontvangen en te kunnen plaatsen in je systeem, is het belangrijk dat je over een helder en ruim bewustzijn beschikt. In India zijn er talloze planten die dat bewustzijn helder houden:

Jatamansi, brahmi, saraswataristha (liefst met goud), kurkuma, saffraan, celestrus paniculatus, convulvus pluricaaulus, eclipta alba.

Je kunt deze kruiden in de meeste Ayurvedische formules vinden.


  1. Storytelling


India is het land van storytelling. Er is geen enkel andere land of andere cultuur dat zoveel oude verhalen kent. En nog altijd worden deze van generatie op generatie doorgegeven. Zo wordt ieder jaar in de maand augustus binnen gezinnen en in de tempels de Ramayana voorgelezen. En ook de Mahabaratha is bij iedere Indiër bekend, ongeacht van welk geloof hij is.

De Indiase cultuur kent ook talloze kunstvormen zoals kathakali, kooidiatam, bharatnatyam, kucipudi, oddisee en het schaduwpoppentheater uit Palakad. Bij al deze kunstvormen worden verhalen uitgebeeld en verteld, zoals de verhalen van Krishna, Rama en de Mahabaratha.

Wanneer je luistert naar een verhaal of zelf een verhaal vertelt (of dat nou Indiase verhalen of westerse sprookjes zijn) verplaats je jezelf naar een andere situatie en leef je je in en ander persoon. Je beleeft alle emoties met hem of haar mee: liefde, plezier., mededogen, afkeer, boosheid, angst en verwondering. Zo leer je die emoties op een speels manier kennen en dat sterkt je invoelingsvermogen, je mededogen, je intuïtie en de connectie met je hart.


  1. Devotie


India is niet alleen het land van oude tradities en spiritualiteit, maar ook het land van zeer veel goden. Als westerling is het lastig om overzicht te krijgen van welke goden de Indiërs vereren. Wat wel duidelijk is, is dat ze daarin heel devoot zijn. Mannen, vrouwen en kinderen gaan dagelijks naar de tempel om te bidden, offers te brengen en te praten met de goden. De goden zijn voor Indiërs levende legendes en worden ook als zodanig vereerd.

Indische goden zijn ook metaforen voor wijsheid en bewustzijn. Door hen dagelijks offers te brengen en tot hen te bidden, verbind je je met het bewustzijnsveld van de godheid. Je geeft je over aan het gevoel, de subjectieve beleving en de wijsheid. Dit gaat voorbij je gedachten en jezelf. Je komt los van je ego en verbind je met een hogere wijsheid wat toegang biedt tot je intuïtie.

Lies Ameeuw (c)

www.lies-ameeuw.com